Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος (chatup.gr) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και δημιουργία του ιδιώτη Γκουζκούρη Δαμιανού.

Όλοι οι όροι που αναφέρονται παρακάτω είναι δεσμευτικοί προς κάθε χρήστη της υπηρεσίας, καθώς η πρόσβαση στη σελίδα προϋποθέτει πλήρη κατανόηση των όρων χρήσης.

Οι όροι χρήσης μπορούν να μεταβάλλονται κατά βούληση του ιδιοκτήτη και συνεπάγονται τη συνολική και πλήρη αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη.

Η πρόσβαση στη σελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Το chatup.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο σε οποιονδήποτε χρήστη δε συμμορφωθεί με του κανόνες λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο του chatup.gr παρέχεται «ως είναι», χωρίς να δίνεται εγγύηση για την χρήση του.

Το chatup.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως το συνολικό περιεχόμενό του είναι ασφαλές προς χρήση από τρίτους, καθώς και για την ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού.

Ο ιδιοκτήτης, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι στο chatup.gr, δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε απέναντι στο χρήστη.

Ο χρήστης καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη απέναντι στο chatup.gr με αθέμιτο τρόπο κατά τους όρους χρήσης.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων και φωτογραφιών ανάμεσα στους χρήστες του chatup.gr δεν υπόκειται ευθύνης του ιστοτόπου, και αποποιείται κάθε ευθύνη εάν κάποιος χρήστης βρει το περιεχόμενο αυτό προσβλητικό, απρεπές ή/και ακατάλληλο.